Rus tili. Birinchi bosqich Apps

256

Free Rus tili. Birinchi bosqich Apk Download For PC

Rus tili. Birinchi bosqich

Rus tili. Birinchi bosqich Apps Download For PC Windows Latest.Rus tili. Birinchi bosqich Apk Download for PC Windows 7,8,10,XP Full Version.Download Rus tili. Birinchi bosqich Apps for PC Windows 7,8,10,XP.Русский язык. Учебник начальный уровень.

Rus tilini o’rganuvchilar uchun boshlang’ich kurs. O’quv-qo’llanma

MUNDARIJA

Birinchi dars. Ot so‘z turkumlari
Ikkinchi dars. Otlarning birlik va ko‘plik shakllari
Uchinchi dars. Kishilik olmoshlari
To‘rtinchi dars. Egalik olmoshlari
Beshinchi dars. Egalik olmoshlarining shakllari
Oltinchi dars. Lug‘at bilan o‘qiymiz
Yettinchi dars. Fe’llar
Sakkizinchi dars. Hozirgi zamon fe’lining tuslanishi
To‘qqizinchi dars. Ayrim nostandart tuslanish shakllari
O‘ninchi dars. Mashqlar bilan mustahkamlaymiz
O‘n birinchi dars. Buyruq mayli – imperativ
Xulosa. Keyingi bosqich haqida

How To Play Rus tili. Birinchi bosqich APK On PC Windows 7,8,10,XP

1.Download and Install Android Emulator on PC,Laptop,Tablet.Click “Download Emulator” to download.

2.Run Android Emulator on PC, Laptop or Tablet.

3.Open Android Emulator for PC,Laptop,Tablet import the Rus tili. Birinchi bosqich Apps file from your PC Into Android Emulator to install it.

4.Install Rus tili. Birinchi bosqich for PC Windows.Now you can play Rus tili. Birinchi bosqich Apps on PC.

DOWNLOAD APK    DOWNLOAD EMULATOR